#188

Kristian Rönn: Om hur privata bolag ska bidra till att stävja klimatkrisen

Gäst i veckans podd är Kristian Rönn vars filosofiska övertygelser och klimatintresse drev honom att bli entreprenör. För att lösa klimatkrisen menar Rönn att bolag måste förändra sina beteenden och eftersträva andra värden än bara profit: så länge det som ett ekonomiskt system försöker optimera inte överensstämmer med det vi faktiskt värderar kommer ett oetiskt beteende oundvikligen att följa. 

Bör staten sätta upp lagar och etiska förhållningsregler som företag måste förhålla sig till? Hur förhåller sig Rönn till transhumanismen? Och vilka filosofiska frågor väckte hans intresse som barn?