#205

Mårten Arndtzén: Om Lars Vilks

Gäst i veckan podd är konstkritikern och författaren Mårten Arndtzén som nu är aktuell med Konsten är vi. I boken diskuterar han Lars Vilks och den tradition han verkade i, liksom Moderna museets relation till den öppna, processinriktade konsten – som på 1960-talet gav museet dess internationella renommé. Med avvisandet av rondellhunden menar han att museet har valt en ny väg.

Böcker