#268

Mårten Schultz: Om juridik i teori och praktik

Gäst i veckans podd är Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Förutom forskare och lärare är Mårten Svenska Dagbladets juridiske kommentatort, expert åt Statens medieråd och medgrundare och ordförande för Institutet för juridik och internet (IJI).

Hur skiljer sig yttrande- och tryckfriheten åt beroende på vilka medier man använder? Vilka juridiska strukturer är  föråldrade och kräver nytänkande idag? Och vad kan filosofen David Hume lära oss i en rättslig kontext?

Foto: Severus Tenenbaum