#178

Philip Goff: Om panpsykism och Galileos misstag

Gäst i veckans podd är den brittiske filosofen Philip Goff som i sin nya bok Galileos misstag presenterar ett djärvt perspektiv på en av den samtida vetenskapens stora frågor – den svårlösta gåtan om det mänskliga medvetandets natur.

Försöken till svar på medvetandets problem har hittills sållat sig till i huvudsak två huvudsakliga filosofiska positioner: naturalistisk dualism och materialism. Enligt den första är medvetande något kvalitativt annat än den fysiska hjärna som ger upphov till den. Enligt den andra är medvetande inget annat än neurologiska processer, och upplevelsen av att vara medveten inte mer än en illusion. Som en tredje väg mellan dessa två ytterligheter presenterar Goff en teori med rötter i Arthur Eddingtons och Bertrand Russells arbeten: pansykismen, som förordar att medvetande är en fundamental egenskap hos all materia.

Böcker