#86

PODDSPECIAL BOKMÄSSAN 2019: David Lagercrantz

AI – krig datorer och medvetande. Alan Turing grundade forskningsfältet AI och blev gayikon. David Lagercrantz har skrivit en roman om hans liv. Här i ett samtal med Christer Sturmark, inspelat fredag 28 september 2019 i Fri Tankes monter på bokmässan i Göteborg.

Böcker