#232

Ron Robin: Om de pågående protesterna i Israel

Gäst i veckan podd är professor Ron Robin, rektor för universitetet i Haifa, Israel. Efter ett lagförslag som skulle undergräva separationen mellan regeringen och domstolarna, mellan den exekutiva och legislativa makten, har stora och långvariga protester brutit ut i Israel. Hur hotad är den israeliska demokratin, och vad skulle protesterna kunna leda till?