#175

Sten Widmalm: Om hoten mot demokratin och den akademiska friheten 

Gäst i veckan podd är Sten Widmalm, professor i statsvetenskap och redaktör för den nyss utgivna volymen Routledge Handbook of Autocratization in South Asia. När Indira Gandhi utlyste undantagstillstånd i Indien mellan 1975–77 skakades den indiska demokratin i grunden, något som återigen börjat ske sedan Narendra Modi kom till makten 2014. Men vår tids hot mot demokratin inskränker sig inte till Sydasien. 

Hur oroande är Modis ledarskap i Indien? Hur står det till med politiseringen av universiteten och den akademiska friheten i Sverige? Och riskerar för stor ekonomisk ojämlikhet att destabilisera demokratin?