#1

Utblick: Med Ann Linde

Ann Linde är socialdemokrat, tidigare utrikesminister, dessförinnan EU- och handelsminister, och har lång erfarenhet av politiskt arbete. 

I detta avsnitt talar vi om världsläget idag, men också om mycket annat. Hur blir utrikespolitik till – i praktiken? Vad kan vi lära oss av Sveriges ansökan till Nato? Och vilka lärdomar om underrättelseinhämtning kan vi behöva dra – i ljuset av Rysslands invasion av Ukraina?

Böcker