Fri Tanke-podden

Henrik Lagerlund: Om Matens filosofi

#137

Är det filosofiskt försvarbart att äta kött? Borde vi se upp med genmodifierade grödor? Och vad är egentligen naturligt? Veckans…