Alan Winfield

Alan Winfield

Alan Winfield är professor i elektronisk ingenjörsvetenskap och ansvarig för Enheten för vetenskaplig kommunikation vid University of the West of England i Bristol. Han forskar på robot-svärmar och är särskilt intresserad av robotar som fungerande modeller av liv, evolution, intelligens och kultur.

Böcker