Martin Almqvist

Martin Almqvist

Martin Almqvist har länge hyst en stark fascination för våra fina djurkollegor – kanske speciellt de som lever i havet. Detta har medfört ett omfattande fotograferande, dykande, resor och böcker. Ändå var det först i och med åtkomsten till ett avancerat mikroskop som han tyckte sig se hur omfattande livet faktiskt är. Och att detta gäller lika mycket i vår absoluta närhet som på de mest avlägsna platser. Fantastiskt!

Böcker