Anders Jeffner

Anders Jeffner

Anders Jeffner är teolog och har introducerat ämnet livsåskådningsvetenskap i Sverige. Han var elev till Ingemar Hedenius och anses vara den som skickligast utmanade Hedenius filosofiska slutsatser. Han är professor emeritus i ämnet och prästvigd. Han har bakom sig en lång rad publikationer.

Böcker