Andrew Clapham

Andrew Clapham

Andrew Clapham var tidigare chef för The Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, och professor i allmän internationell juridik, Graduate Institute of International Studies, Genève.

Böcker