Baruch Fischhoff

Baruch Fischhoff

Baruch Fischhoff är professor i samhälls- och beslutsvetenskap vid Carnegie Mellon University.

Böcker