Moberg, Christina

Moberg, Christina

Professor i organisk kemi vid KTH, preses för Kungl. Vetenskapsakademien