Nicholas Cronk

Nicholas Cronk

Nicholas Cronk är professor i fransk litteratur vid Oxford University och chef för Voltaire Foundation. Han har varit redaktör för flertalet böcker om Voltaireoch publicerat många utgåvor av hans texter och skrivit över femtio artiklar om Voltaire.

Böcker