Eskil Franck

Eskil Franck

Eskil Franck är docent i teologi vid Uppsala universitet och tidigare rektor för Lärarhögskolan i Stockholm och överintendent vid Forum för levande historia.

Video

Sans Magasin