Eva Funck

Eva Funck

Eva Funck är en röstskådespelerska, barnprogramledare i TV och dockmakare. Hon är skapare av Höna-Pöna.

Hur kommer vi ifrån tjat? Hur slipper vi skrik och bråk? Hur undviker vi att få gnällspikar och bråkstakar i vår barngrupp?

Hemligheten med en harmonisk barngrupp är insikten om att varje känsla har en VILJA och jobba efter det.
Tre exempel:

Ilska vill få till en förändring. När vi pratar om viljan bakom ilskan, kan vi få reda på vad som behöver förändras, istället för att ägna oss åt själva känslan.

Skam vill att vi gör om och gör rätt. Vi kan visa barnet att man alltid kan göra ett nytt försök att göra rätt, istället för att låta den som känner skam ägna sig åt undanflykter, utbrott eller självutplåning.

Ledsen vill att vi drar oss undan och tänker nytt när vi stöter på en motgång. När vi ser ett barn dra sig undan, kan vi se till att finnas nära med ordlös tröst, men vänta med förslag till lösningar. Det gör det lättare för barnet att själv tänka ut en ny väg.

Grundkänslor är de känslor som alla jordens människor har sen födseln och som vi aldrig blir av med. Därför är det väldigt viktigt att veta varför vi har dem, hur de hjälper oss att överleva både evolutionärt och socialt.

Efter den här föreläsningen är det inte längre jobbigt att möta ett barn eller en vuxen som känner starkt. För vi behöver bara ställa frågor kring känslans vilja och inte ägna oss åt känslan i sig. Jag kommer ge många vardagliga exempel kring våra 9 grundkänslor och deras specifika vilja.

Böcker