Göran Lambertz

Göran Lambertz

Göran Lambertz är en svensk jurist och ämbetsman. Mellan 2009-2017 var han domare i Högsta Domstolen, regeringens särskilda utredare om barn- och tvångsäktenskap.

Sans Magasin