Usha Goswami

Usha Goswami

Usha Goswami är professor i Cognitive Developmental Neuroscience vid University of Cambridge. Hon är chef för Centre for Neuroscience in Education vid St. John’s College, Cambridge. Goswami forskar främst på inlärning och neurovetenskap med fokus på läsning och dyslexi.

Böcker