Håkan Wallander

Håkan Wallander

Håkan Wallander är professor i Markbiologi vid Lunds universitet. Han arbetar med mykorrhizasvampar i marken som lever i symbios med växter och hjälper dem med kväve- och fosforupptaget. Wallander har medverkat i flera populärvetenskapliga böcker om jord.

Böcker