Holger Kirchmann

Holger Kirchmann

Holger Kirchmann är professor i växtnäringslära och markvård vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU).

Böcker