Staffan Holmbring

Staffan Holmbring

Staffan Holmbring är teknologie doktor i tillämpad fysik vid Linköpings universitet. Han har sedan början av 90-talet drivit företag med verksamhet inom tillämpad fysik och elektronik. Han intresserar sig också för  litteratur, filosofi, musik och bildkonst.

Böcker