Jamie Woodward

Jamie Woodward

Jamie Woodward är professor i naturgeografi vid universitetet i Manchester. Han har publicerat flera artiklar om miljöförändringar och mänsklig aktivitet i istidsmiljöer. Han är medredaktör för Geoarchaeology och Journal of Geological Society of London, samt är en av författarna till The Physical Geography of the Mediterranean.

Böcker