Jan Westerhoff

Jan Westerhoff

Jan Westerhoff är filosof och forskar på metafysik och språkfilosofi. Han är tidigare föreläsare vid University of Durham och University of London. Numera är han knuten till universitetet i Oxford.

Böcker