Jan Westerhoff

Jan Westerhoff är filosof och forskar på metafysik och språkfilosofi. Han är tidigare föreläsare vid University of Durham och University of London. Numera är han knuten till universitetet i Oxford.

Böcker