Jeffrey Bennett

Jeffrey Bennett

Jeffrey Bennett är författare och lärare. Han arbetar genomgående med att förmedla och tillgängliggöra vetenskap. Han undervisar klasser i såväl grundskola som universitet, och har jobbat med NASA för att förankra deras arbete i utbildningen. Bennet har en fil.kand. i biofysik och är fil. dr. i astrofysik och har skrivit många populära böcker som On the Cosmic horizon (2001) och Math for life (2014). Hans barnboksserie Science adventures with Max the Dog blev utvald till projektet ”Story time from space”, som de första böckerna att läsas av astronauter på den internationella rymdstationen, vilket har visats för barn över hela världen.

Böcker

I Media

DN: Kunskap om rymden lockar

”Under året som gått har Jeffrey [Bennett] turnerat och besökt 25 olika städer i USA för att tala om relativitet. Då har han stött på alla sorters människor i publiken.”