Johnjoe McFadden

Johnjoe McFadden

Johnjoe McFadden är irländsk molekylärgenetiker. Han har arbetat med genetiska sjukdomar och infektionssjukdomar och publicerat mer än 100 artiklar i vetenskapliga tidskrifter. För närvarande är han professor i molekylärgenetik vid universitetet i Surrey.