Jonathan Slack

Jonathan Slack

Jonathan Slack är forskningschef för Stem Cell Institute vid University of Minnesota i USA. Hans forskningsområde gäller mekanismerna för att få specifika vävnadstyper att ombildas till andra typer av vävnad genom genmanipulation.

Böcker