Keith Wijkander

Keith Wijkander

Keith Wijkander är doktor i historia och har länge verkat inom svensk kulturpolitik. han är fil.dr. i arkeologi och har verkat som museiman och ämbetsman inom regeringskansliet och kulturmiljövården. Han har varit överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet och överintendent vid Statens maritima museer.

Böcker