Lawrence M. Principe

Lawrence M. Principe

Lawrence M. Principe är professor vid institutionen för teknik- och vetenskapshistoria på Johns Hopkins University i USA.

Böcker