Magnus Norell

Magnus Norell

Magnus Norell är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och vid The Washington Institute for Near East Policy. Han har specialiserat sig på frågor som rör terrorism, politiskt våld och säkerhetspolitik i Mellanöstern och Centralasien. Han är även kolumnist för Utrikesbloggen.se.

Böcker

I Media

Inte säkert att demokratiseringen i arabvärlden gynnar kvinnor

Det är en sak att störta diktatorer eller slänga ut förtryckare. Det är något helt annat att acceptera att flickor har rätt till skolgång, att tillåta skilsmässor eller att kvinnors röster ska lyssnas till när nya konstitutioner ska skrivas, menar Magnus Norell, forskare på Försvarets forskningsinstitut och expert på Mellanöstern.