Mats G. Larsson

Mats G. Larsson

Mats G. Larsson är docent i arkeologi och författare till ett tiotal populärvetenskapliga böcker, främst inom ämnet svensk och nordisk förhistoria, särskilt vikingatiden. Men han har även skrivit om det ryska rikets uppkomst och givit nya aspekter på de isländska sagorna. Hans senaste bok handlade om den gåtfulla Kensingtonstenen från Minnesota och dess sannolika upphovsman. Mats G. Larsson fick år 2000 Hertig Karls pris för sitt historiska författande.

 

Böcker

Sans Magasin