Ophelia Benson

Ophelia Benson är redaktör för webbsidan Butterfl ies andWheels och biträdande redaktör för The Philosophers’Magazine. Hon har, tillsammans med Jeremy Stangroom,skrivit böckerna The Dictionary of Fashionable Nonsense: AGuide for Edgy People och Why Truth Matters.

Böcker

Sans Magasin