Ophelia Benson

Ophelia Benson

Ophelia Benson är redaktör för webbsidan Butterfl ies andWheels och biträdande redaktör för The Philosophers’Magazine. Hon har, tillsammans med Jeremy Stangroom,skrivit böckerna The Dictionary of Fashionable Nonsense: AGuide for Edgy People och Why Truth Matters.

Böcker

Sans Magasin