Bengt Pershagen

Bengt Pershagen

Bengt Pershagen har en omfattande bakgrund inom kärnreaktor och vindkraftutveckling. Han föddes 1923 och blev civilingenjör på KTH teknisk fysik 1948, anställdes 1947 som forskningsassistent på försvarets forskningsanstalt och innehade under åren 1950–1978 ledande befattningar vid AB Atomenergi inom reaktorfysik i Stockholm och sedan 1970 inom reaktorteknik i Studsvik. Under åren 1978-88 var han seniorkonsult i Studsvik och hade 1988-98 egen konsultfirma. Bengt Pershagen har skrivit ett hundratal teknisk/vetenskapliga artiklar och publikationer samt boken Light Water Reactor Safety, utgiven av Pergamon Pr ess, London 1989, och är medförfattare till böckerna Snabba bridreaktorer (1982) och Kärnenergin 50 år (1992). Han har även under många år varit engagerad i svenskt och internationellt arbete inom vindkraftsområdet.

Böcker

I Media