Samir Okasha

Samir Okasha

Samir Okasha är professor i filosofi vid University of Bristol och författare till ett stort antal artiklar inom vetenskapsfilosofi, biologisk filosofi och kunskapsteori. Han har tidigare undervisat vid National University of Mexico och innehaft en forskartjänst i filosofi vid University of London.

Böcker

Sans Magasin

»Det är ingen riskabel förutsägelse att vetenskapen under 2000-talet, med alla sina tekniska tillämpningar, kommer att påverka vardagen i ännu högre utsträckning än hittills.«
Samir Okasha

Kort om vetenskapsfilosofi

Sans nr 2 2011

Vad är vetenskap? Kan vetenskapen förklara allting? ”Kort om vetenskapsfilosofi” tar upp de viktigaste frågorna i samtida vetenskapsfilosofi. Här diskuteras också några klassiska filosofiska spörsmål, såsom fysikens rumtidsbegrepp, och berör den laddade konflikten mellan vetenskap och religion.

Kategorier
  • Filosofi
  • Vetenskap