Stenström, Martina

Stenström, Martina

I Media

”Idésalong om de stora frågorna”

Intervju med förlaget i tidningen Curie. Vad händer på förlaget? Vad innebär egentligen idésalong som diskuterar de stora frågorna? Christer Sturmark och Martina Stenström berättar!