J Jacob Wikner

J Jacob Wikner

J Jacob Wikner är teknologie doktor och docent i elektronik och arbetar som biträdande professor vid Linköpings universitet. Hans dagar fylls av föreläsningar, kretskonstruktion och forskningsprojekt från den sydafrikanska landsbygden till stadsdelar i Norrköping. Han intresserar sig dessutom gärna för språk och matematik.

Böcker