Sans nr 3

Sans nr 3

2024

Vad är krig bra för? Är vi på väg att utplåna oss själva som art? Hur står vi ut med att inte veta vad som ska hända när vi dör? Och vad finns kvar av upplysningen efter snart 300 år? Senaste numret av Sans tar sig an döden, känslosamhället, upplysningen och kvinnliga matematiker.

Artiklar i urval

»Om biologiska könsskillnader inte existerar försvinner det som anses orsaka sociala orättvisor. Vid en första anblick kanske det låter vackert, men kön existerar, det är binärt och de två könen skiljer sig åt. Och man kan inte byta.«
Jerker Vinterstare

KÖN ÄR BIOLOGI, INTE IDEOLOGI

Sans nr 3 2024

Text: Jerker Vinterstare Vår tids könskorrigerande behandling av upplevd könsdysfori hos barn och ungdomar kommer i framtiden att betraktas som…

Kategorier
  • Genus
  • Kultur
  • Samhälle
  • Vetenskap

Ta del av samtalet! Bli prenumerant och
få Sans direkt hem i brevlådan.