Klubb Apollo: Allt var bättre förr?

”Om vi vill att allting ska förbli som det är, måste allting förändras”

Giuseppe Tomasi di Lampedusas, Leoparden

 

Moderniteten är ett vitt begrepp som beskriver tiden efter upplysningen och industrialiseringen. De vetenskapliga, teknologiska och estetiska sprången som tagits under de senaste 300 åren har revolutionerat mänsklighetens förutsättningar. Men förändring är smärtsamt och genombrotten har genererat motrörelser. Vi ser det i romantikens svar på upplysningen, ludditernas nej till symaskiner och dagens upprop mot AI.

Den tyske sociologen Max Weber såg i början av 1900-talet konsekvenserna av det moderna, kapitalistiska samhällets rationalitet och varnade för hur det skulle påverka även våra sociala liv. Han menade att vi snart skulle vara fångade i en ”järnbur”. En annan samtida tänkare med Weber, Ferdinand Tönnies, använde termerna ”gemeinschaft” och ”gesellschaft” för att beskriva en utveckling från lokala gemenskaper till storskalig individualism.

I kritiken finns inte sällan en längtan tillbaka till en annan tid, ofördärvad av det moderna samhället. Har moderniteten gått för långt? Har värden som medmänsklighet och skönhet offrats på framstegets väg? Kan vi säga nej till framtiden?

 

Medverkande:
Eric Schüldt, kulturjournalist
Victoria Larm, författare aktuell med den historiska spänningsromanen Den förklädda guden (Norstedts)

För musiken står Britta Virves Trio.

Isabella Lundgren, sångerska och manusförfattare, modererar samtalet