Alice Roberts – Varats förunderliga osannolikhet

Christer Sturmark i samtal med författaren och forskaren Alice Roberts, om hennes nya bok Varats förunderliga osannolikhet. Intervjun är på engelska.

Böcker