Bokmässan 2021: Sveriges coronastrategi

Bokmässan 2021: Sveriges coronastrategi

Medverkande: Amina Manzoor, Emma Frans, Johan Anderbergs Programledare: Per Wirtén

Arrangörer: Fri Tanke förlag, Albert Bonniers förlag och Volante

”Dag för dag följer vi Emma Frans i Alla tvättar händerna. Det ständigt förändrade forskningsläget och hur hon hamnar i centrum för en allt hätskare debatt. En av Amina Manzoor avgörande vinklar i Pandemier! är hur smittan på många sätt överträffas av en ”infodemi” där larmen och det höga tonläget till och med kan förvärra situationen. I Johan Anderbergs Flocken följer vi spelet kring den svenska strategin; hur ordet flockimmunitet blir ett av våra mest laddade ord, och hur Sverige hamnade i världens blickfång. Tillsammans pratar de om hur pandemin påverkat oss svenskar och bilden av Sverige. ”

Böcker