Bokrelease: Postmodernismen av Frida Beckman


Kan något gott komma ur postmodernismen?

Den franska filosofi som växte fram efter andra världskriget drog över världen i en storartad succé, med stjärnor som Jacques Derrida och Michel Foucault. Deras fallhöjd blev enorm.

Sammanbuntade med en rad andra fenomen under begreppet postmodernism ges de idag ofta skulden för allt från sjunkande skolresultat och växande vårdköer till Donald Trumps lögner och alternativa fakta. Litteraturvetaren Frida Beckman reder i sin nya bok Postmodernismen ut missförstånden som omgärdar begreppet och menar att vi faktiskt har en del att lära av de postmoderna frågeställningarna – inte minst eftersom de förvarnade om, snarare än skapade, den tid vi lever i nu.

Ett samtal på Mötesplats Mariatorget.
24 augusti 2023

Frida Beckman möter författarna Claes Britton och Torbjörn Elensky. Samtalsledare är Anna Lindman.

Böcker