Boksläpp på Kulturhuset: Apartheid Sverige

Segregationen och de sociala klyftorna i Sverige växer i en oroväckande takt. Dödsskjutningar och grov kriminalitet har nästan blivit vardag i en del områden och många skolbarn går inte ut med godkända betyg. Framtiden kan te sig mörk och dyster, men lyckligtvis finns personer och organisationer som med bestämdhet har tagit sig an uppgiften att motverka denna utveckling.

Lösningarna på vårt samhälles utmaningar är många och skiftar i karaktär. I boken Apartheid Sverige (Fri Tanke 2022) samtalar journalisterna Kurdo Baksi och Mats Ögren Wanger med en rad namnkunniga personer som får tala fritt och ge sitt eget perspektiv på den rådande samhällsutvecklingen i Sverige. Med avstamp i antologin bjuder vi in till ett samtal med några av författarna.

Medverkande:

Niklas Ekdal, författare och journalist.
Rissa Seidou, polis i Rinkeby.
Magnus Henrekson, nationalekonom.

Samtalet leds av Kurdo Baksi, författare och journalist, redaktör för boken Apartheid Sverige (Fri Tanke 2022).

Böcker