Capitol vetenskapslunch: Kan man vara nationalist?

Begreppet “nationalism” är vida omtvistat och föga entydigt. Är nationalismen ett hot eller en förutsättning för ett fungerande samhälle? Att vara nationalist, är det synonymt med att vara en chauvinistisk populist?

I en essä från 1945 gjorde George Orwell distinktionen mellan nationalism och patriotism. Han menade att nationalism inte gick att separera från maktanspråk med nationen som överordnat mål, medan det senare begreppet rymde en fredlig kärlek till en specifik plats och kultur. Den tyska sociologen Jurgen Habermas har myntat begreppet konstitutionell patriotism för att beskriva en samhällsordning byggd med grundlag snarare än nationell samling kring historiskt arv.

Vi har bjudit in statsvetarna Gina Gustavsson och Björn Östbring för ett samtal om nationalismens framtid och berättigande. Kan man vara nationalist idag i globaliseringens tidevarv?

Vetenskapsluncherna är ett samarbete mellan Fri Tanke och Capitol.

Inspelat på Capitol 5/12/2019.

Böcker