David Christian om BIG HISTORY

Föreläsning om konceptet ”Big history” som är skapat av historikern David Christian. De flesta historiker studerar avgränsade tidsperioder, specifika datum, individer och dokument. Den australiensiska stjärnhistorikern David Christian studerar i stället hela historien – 13,8 miljarder år. Christian ställer sig bland annat frågan: Kan vi förändra vårt sätt att se på världen, universum och vår egen existens genom att betrakta helheten? Han diskuterar allt från Big Bang till framtiden, via de första stjärnorna, jordens födelse, dinosaurierna, människans uppkomst, istider, jordbruk, månlandning och globalisering.

Videoinspelning från den 18 september 2018.

Böcker