Den gyllene grenen – en talkshow med Sturmark & Larm

Ondska och godhet

Är människan i grunden ond och socialiseras till godhet? Eller är hon god, och blir ond i destruktiva processer? Är godhet något vi väljer eller något vi är? Är det metafysiska manifestationer vi har att göra med, eller något som skapats av evolutionen?

Evolutionspsykologer menar att vårt prosociala beteende har selekterat fram ett instinktivt moraliskt sinne hos oss. Människan är ett flockdjur vars överlevnad kräver samarbete. Den som inte bidrar till gemenskapen utesluts.

Men vår anpassning till gruppen kan också sätta moralen ur spel, vilket det välkända Stanford­experimentet gestaltade. Vi vet att människor under vissa omständigheter kan förmås att utföra ofattbart grymma handlingar, men också heroiska handlingar långt bortom egenintresset.

Hur ska vi förstå människans väsen och natur, med avseende på det onda och det goda?

Medverkande:

  • Nina Hemmingson, författare, serieskapare och satirtecknare.
  • David Thurfjell, religionshistoriker och professor i religionsvetenskap
  • Isabella Lundgren, artist (jazzsångerska) och kompositör

Programledare: Christer Sturmark & Victoria Larm

Plats: Cirkus Restaurang, Nya Live Modern-scenen, Djurgården, Stockholm

Söndag 12 februari 2023

Böcker