Den gyllene grenen: Kvantfysiken, konsten och verklighetens natur

 

Förra årets nobelpris i fysik gick till tre pionjärer inom kvantfysiken, och deras experiment med sammanflätade partiklar som tycks stå i kontakt med varandra, trots att de befinner sig i på olika håll i universum.

Flera av kvantfysikens pionjärer, som tex Erwin Schrödinger, var djupt fascinerade av de hinduiska Vedantaskrifternas filosofi. De tycktes förmedla en världsbild som hade likheter med kvantfysikens märkliga resultat. Samtidigt var Schrödinger tydlig med att han var ateist. Ändå samarbetade han med en spansk katolsk präst under de formativa åren.

Den nya fysiken var också sammanflätad med konsten, musiken och litteraturen på 1920- och 30-talet. Samtidigt vet vi att kvantfysiken ständigt missbrukas och feltolkas av new age-rörelserna i populärkulturen. Så vad säger egentligen den moderna fysiken om verklighetens natur? Och hur har den influerat humanistisk och konstnärlig utveckling?

 

Medverkar gör:

Karolina Enquist Källgren, docent i idéhistoria med inriktning på kvantfysik.
Ulf Danielsson, professor teoretisk fysik, författare.
Emil (Loney Dear) Svanängen, artist och kompositör
Samtalet leds av: Christer Sturmark & Victoria Larm

Den Gyllene Grenen är en metafor för samtalet som förgrenar sig ut i olika riktningar där konst, vetenskap, filosofi och litteratur möts i tvärvetenskaplig anda. Christer Sturmark och Victoria Larm pratar under våren på Livemodern med spännande gäster med vitt skilda bakgrunder. Målet är att tillsammans få tankemässiga gyllene grenar att växa och utvecklas.