Fackscenen: Mårten Arndtzén om »Konsten är vi«

Samtal i Lilla Studion på Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm, 6 oktober 2022.

När Lars Vilks tragiskt förolyckades 2021 lämnade han efter sig ett olöst problem för samtidskonstens institutioner. Hur ska museichefer, curatorer och kritiker nu ta sig an det centrala verket Profeten M. som rondellhund? Ett konstverk vi alla ingår i – men som konstvärlden gjort sitt bästa för att stänga ute.

Oavsett hur väl konstvärlden lyckats har Lars Vilks rondellhund varit mer närvarande i den offentliga debatten än kanske något annat verk i modern tid. Verket ställer frågor om yttrandefrihet, islam, religionens roll i samhället, intolerans, mångkultur – och inte minst: Vad är konst? Vad är konstnärlig kvalitet och frihet?

I Konsten är vi diskuterar kritikern Mårten Arndtzén Lars Vilks och den tradition han verkade i, liksom Moderna museets relation till den öppna, processinriktade konsten – som på 60-talet gav museet dess internationella renommé. Med avvisandet av rondellhunden har museet valt en ny väg.

Medverkar gör även Torbjörn Elensky, författare, kulturskribent, librettist och dramatiker, och Fredrik Liew, intendent på Moderna Museet.

Moderator: Sharon Jåma, journalist och programledare.

Böcker