Pi-samtal: Hur ljudvågor får våra hjärnor att dansa

Varför älskar så många av oss att sjunga, spela och lyssna på musik? Vad gör musicerandet med oss, med våra kroppar och våra hjärnor? Föds vi alla med samma grundläggande musikaliska förmåga eller är några av oss medfött tondöva? Tillför musiken något specifikt biologiskt överlevnadsvärde?

Musik påverkar inte bara vårt humör och våra känslor; ny forskning visar att musikalisk träning kan ha dramatiska effekter på hjärnans utveckling. Musik kan förbättra ungas matematiska, språkliga och spatiala förmåga och stimulera inlärning. Musik kan också dämpa stress och ha en inverkan på flera olika psykologiska tillstånd. I detta pi-samtal om musik diskuterar vi hur och varför musiken tycks påverka oss, och tittar på de evolutionära orsakerna som kan finnas till musikens roll i våra liv och samhällen.

Medverkande:

Andrea Dankić, doktorand i etnologi, forskar på skapandeprocesser inom svensk hiphopmusik

Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet

Jan Fagius, neurolog och docent på Akademiska sjukhuset

Björn Ulvaeus, låtskrivare

Samtalet modereras av Christer Sturmark, förlagschef på Fri Tanke.

Inspelat onsdag 22 november 2017 i samarbete med Fri Tanke och Kungl. Vetenskapsakademien.

Böcker