Klubb Apollo: God konst för goda människor

”Det verkligt farliga är inte det onda i andra, utan det onda i oss själva.” – Andrej Tarkovskij, filmregissör

Statsvetaren Shanto Iyengar har beskrivit hur känslor är viktigare än sakfrågor i politiken, vilket drivit på polariseringen av det politiska landskapet. Han kallar det ”affektiv polarisering”. Samma fenomen kan ses i kulturdebatten, men speglat genom nygamla begrepp som cancel culture, trygga rum, politisk korrekthet, separatism och woke. Har vi förlorat förmågan att vara civiliserat oense?

När psykologen Carl Jung beskrev vår desperata önskan att förneka de sidor av oss själva som vi inte tycker om, och våra strategier för att få dem att försvinna, kallade han det vår ”skugga”. Enda sättet att hantera vår skugga, menade Jung, var att acceptera den. Vad händer med en kultur som förnekar det oanständiga, obskyra, skandalösa och fula i människan?

För den brittiske poeten John Keats låg konstens kvalitet i att tillåta oss ”leva med ovisshet, gåtor och tvivel utan att genast irriterat sträcka sig efter fakta och förnuft”.

Så: Hur ser relationen mellan det estetiskt sköna och det etiskt goda ut? Hur ska konsten överleva den förment goda människan?

Medverkande:

Johan Heltne, romanförfattare och musiker, författare till Sympati för djävulen.

Lyra Koli, författare, kritiker och doktorand i filosofi.

Kvällen presenteras av Isabella Lundgren, musiker, och Martina Stenström, förlagschef Fri Tanke.

Christer Sturmark, bokförläggare Fri Tanke, modererar samtalet.

 

Klubb Apollo är en idésalong där musiker och tänkare möts för att utforska vår tids stora frågor. Namnet kommer från den grekiska mytologins Apollo: solguden som var beskyddare av musiken, vetenskapen och sanningen. Bakom klubben står musikern Isabella Lundgren och vetenskapsförlaget Fri Tanke.

Böcker